Skolemuseets besøgende og ´klip´ fra gæstebogen


Selv om Prins Carls Skolemuseum var ´Danmarks tommeste museum´, blev det alligevel besøgt af mange mennesker, som gerne ville opleve stemningen i den 300 år gamle landsbyskole. Gæstebogen vidner også om, at rigtig mange besøgende i årenes løb har haft en god oplevelse ved at stå i den lille skolestue eller i "Skolemesterens Våning" dvs.. lærerens stue, som med sine få kvadratmeter har været bolig for flere undertiden endda ret børnerige familier. Selv om de lidt større børn sikkert tidligt har været ´ude at tjene´ som vogterdrenge, gåsepiger eller lign. , må man undre sig over, hvordan det har været muligt at bo så nøjsomt og på så lidt plads.

Bemærkninger i museets gæstebog, som efterhånden fyldte flere bind, vidner da også om, at besøget i den gamle skolebygning ofte har sat tankerne i gang hos besøgende fra både ind- og udland. Adskillige hundrede mennesker har skrevet sig ind i gæstebogen og ofte med en lille bemærkning. Her er par ´smagsprøver´ fra nogle få sider:

13/5 94
Tak for en dejlig rundvisning; gid det må bevares i mange år. Det har været vidunderligt at være her i dag. J.. F...

12/5 94
Foreningen til fremme af dansk kultur har besøgt prins Carls skole i dag. Finn, direktøren, viste rundt. Tak for en god oplevelse.

25/8 94
Vi cyklede en dejlig tur fra Fakse Ladeplads og kom så forbi her. Ruth og Egon.

10/9 94
Vi syntes: at det er en meget flot "skole", dog er vi glade for at vores er af nyere dato. Sara. 13 år.

18/7 95
Her er ikke så meget plads, men jeg ville gerne gå her!  Camilla. 12 år.

23/7 95
Tak for kikket - men der er ikke meget plads til store tanker. A.. B.. D..

25/7 95
Tak for kigget!! Her er støvet, men OK!!. Jette.

2/8 95
Tak for besøget jeg håber vi kommer igen hilsen Chris

7/8 95
Spændende, men man skal ikke være 2 meter høj. S..T..

18/5 95
Hier ist es sehr schön. A.. B..,Deutschland.

24/6 96
Vi har været her for at få vores skolepenge igen, men her var ingen. Besøget var interessant. Kortklubben M...

1/7 96
Det er spændende at mærke sådan en fin lille skole så fint bevaret. Hilsen B.. og G..

5/7 96
Et sjamerende hus hvor vi gierne kommer tilbake til! Knut og Gro fra Norge.

6/6 96
Ak, hvor forandret. Lise.

7/7 96
Auf meiner Radtour bin ich zufällig hier vorbeigekommen. Für den Besuch der alten Landschule, die so gut erhalten wurde, danke ich sehr. J...S.., Berlin.

8/7 96
Tak for besøget - Vi nåede at få megen lærdom. B..H.. m.fl.

15/7 97
Jeg syntes den gamle skole var sjov at se, selv om det er sommerferie. Tobias fra København. 10 år.

11/9 99
Tak for "rundvisning" og forklaring af denne spændende gamle, gamle skole. E.. A.. m.fl.

19/10 99
Et storartet gammelt hus, som har været skole engang i fordums tid, rigtig interessant.  E.. L., Køge


"В този ден аз посетих това училище, от което бях приятно изненадана. Това училище е построена преди 275 г[одини]". Teksten er bulgarsk, skrevet af en kvinde og betyder frit oversat: "I dag besøgte jeg denne skole, som var en behagelig overraskelse. Skolen er bygget for 275 år siden". Gæstebogen vidner om, at skolemuseet i årenes løb er blevet besøgt af folk fra mange forskellige lande, bl.a. Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Polen, Rusland, USA, Canada og altså også Bulgarien m.fl. (Tak til Svend Aage Christensen, Bogø Lokalhistoriske Forening, for oversættelsen.)

Ministerbesøg og meget mere...
Det er ikke mange små landsbyskoler beskåret at få officielt ministerbesøg, men det kan Prins Carls Skole bryste sig af. Skov- og Naturstyrelsen, som var ejer af Prins Carls Skole, havde i år 2000 valgt, at den ´årlige tur med ministeren´ bl.a. skulle gå forbi Prins Carls Skole, så den 15. august havde vi på Prins Carls Skolemuseum fornøjelsen af at modtage ´officielt ministerbesøg´ af daværende miljøminister Svend Auken. Det blev en både morsom og spændende oplevelse på en lille halv times tid at vise skolemuseet frem for ministeren, som tydeligvis var oprigtig interesseret i historien om den gamle skole og oven i købet grundigt havde læst det skriftlige materiale om skolen, som på ministeriets ønske var tilsendt i forvejen. Svend Auken gav sig også tid til at skrive en venlig hilsen i gæstebogen.


 


Både radio og TV har flere gange udvist interesse for Prins Carls Skole. Desværre er det (endnu) ikke lykkedes at finde fotografier eller den oprindelige gamle 16 mm-film fra Danmarks Radios TV-udsendelse for mange år siden, hvor man ligefrem rekonstruerede en almindelig skoledag med både skoleholder og børn udklædt i tidstypisk klædedragter. De viste billeder er fra et besøg af TV2 midt i 1990´erne. TV2 og TV Øst har endda besøgt prins Carls Skole flere gange i de senere år, og sendte ikke færre end 3 nyhedsindslag, da det i 2017 på grund af manglende interesse fra både Østsjællands Museum og Faxe Kommune ikke lykkedes at bevare den enestående skolebygning for eftertiden, Prins Carls Skole derfor blev solgt for nu at blive indrettet til privatejet fritidshus. Klik hér for at se det første af disse nyhedsindslag i TV Øst eller klik på fotografiet herunder til højre.
 


Også mange andre mennesker - kendte som ukendte - har i tidens løb lagt vejen forbi Prins Carls Skole. Således kom eksempelvis daværende borgmester i Fakse, Signe Bartel, tilfældigvis forbi skolen for en halv snes år siden - netop på vores årlige kalke- og rengøringsdag. Nu er der jo brug for al den frivillige arbejdskraft, man kan skaffe på en sådan en dag, og borgmesteren gav da også gerne en hånd med.Prins Carls Skolemuseum blev i en årrække passet af lokale interesserede, som på frivillig og ulønnet basis dels sørgede for bygningens vedligeholdelse og dels viste de besøgende rundt i museet og fortalte lidt om skolens historie. Billederne stammer fra ´de gode gamle dage´ i årene efter 1990, da lokalsamfundet havde skrevet lejekontrakt med Skov- og Naturstyrelsen om tilsyn og vedligeholdelse af den gamle skolebygning. Der var dengang mange, som hjalp til på den årlige kalke- og rengøringsdag, der som regel var aftalt til den første søndag i maj måned, og som traditionen tro blev afsluttet med fælles frokostbord. Naturligt frafald, fraflytning o.a. har imidlertid reduceret ´kredsen´ omkring skolemuseet betragteligt, og i de sidste år har det undertiden været nødvendigt at få ´en hjælpende hånd´ fra bygningens ejer, Skov - og Naturstyrelsen, for at få klaret det hele.

Normalt går man på museum for at se en udstilling af ting og effekter, men sådan er det ikke på Prins Carls Skolemuseum. Bygningen er nemlig næsten tom, og de få møbler, - et par ældre skoleborde, - burde i virkeligheden slet ikke være der. De er nemlig ikke gamle nok. Fra fundatsen ved vi ganske nøje, hvordan både skolestuen og ´lærervåningen´ har været møbleret, men simple, originale møbler fra en beskeden landsbyskole i begyndelsen af 1700-tallet er ganske enkelt ikke bevaret. Når møblerne ikke længere tjente deres praktiske formål, havde de kun værdi som brænde. Vi overvejede engang at fremstille kopier af møbler fra begyndelsen af 1700-tallet, men vi gik fra det igen. Dels er der ikke plads, når der kommer mange besøgende på samme tid, og dels er og bliver det kun ´moderne kopier´ uden ´sjæl´. Vi har derfor valgt at lade den besøgende selv ´møblere´ stuerne ved fantasiens hjælp under gennemgangen af skolens indretning, og det er da også meget sjældent, at nogen har givet udtryk for lidt skuffelse over den manglende møblering. For langt de fleste besøgende er det selve den gamle bygning og det faktum, at den stadig ligger på nøjagtig dét sted, hvor den blev bygget for 300 år siden, som er det vigtige. Det er lige hér, at hundredvis af børn har modtaget undervisning for så lang tid siden. Det sætter tydeligvis mange tanker i gang hos størsteparten af de besøgende, som har besøgt skolemuseet i årenes løb. Med salget af Prins Carls Skole i 2018 til en privat køber ophørte skolemuseet naturligvis sit virke, og der er derfor heller ikke længere offentlig adgang til bygningen. 


Fra tid til anden har der været kræfter på spil for at flytte prins Carls skole f.eks. til et frilandsmuseum. Tanken er jo uhyrlig, for det er jo netop den kendsgerning, at bygningen stadig ligger midt i det oprindelige landsbymiljø, hvor den blev opført i 1719, der fascinerer mange besøgende i dag, så naturligvis skal den smukke gamle skolebygning blive liggende i Store Torøje og dermed også i få kilometers afstand fra sine to ´nærmeste slægtninge´, Rasmus Svendsens skole i Faxe og Frederik IVs rytterskole i Lille Heddinge. Tilsammen kan netop disse tre skoler nemlig give et glimrende billede af de ældste bevarede landsbyskoler i Danmark og dermed være et vigtigt bidrag til forståelsen af dansk skolehistorie i begyndelsen af 1700-tallet. Med salget af Prins Carls Skole og Østsjællands Museums ´afståelse´ af engagementet med rytterskolen i Lille Heddinge, er denne mulighed nu forpasset.

Prins Carls Skolemuseum blev nedlagt i efteråret 2018, da Staten som ejer af bygningen valgte at afhænde den, især fordi Faxe Kommune ikke var interesseret i at bevare den 300 år gamle skole for eftertiden. Bygningen har derfor siden 29. august 2018 været i privateje og ombygges nu til fritidshus.
 

animated gif

finn@thorshoj.dk


Rytterskolerne oversigt (klik på billedet)


Hovedmenu (klik på billedet)

E-mail:
Klik på adressen

(Besøgstælleren er sidst nulstillet den 1. januar 2017. Midlertidig pauseret 1. oktober 2020, da webhotellet ikke længere understøtter den aktuelle besøgstæller.)