Cambodia - brede smil og dybe sår

Af Kristof Kristiansen

 

Straks ved grænsen mellem Vietnam og Cambodia bliver man opmærksom på, at her står man over for en kulturkløft, der omfatter mere end blot sprog og økonomisk system.Vi havde tilbragt en uge i Vietnam. Først i Saigons mylder og så tre dage i båd i Mekong Deltaet. Her bor 17 millioner mennesker på et område på størrelse med Danmark. Igennem de sidste 25 år har de gennemført deres private wirtschaftswunder og har sat risproduktionen så voldsomt i vejret, at Vietnam nu hører til i den globale superliga, når det drejer sig om eksport af fødevarer. Den nye velstand er klart aflæselig i et veritabelt byggeboom, hvor toetagers pragtvillaer - ofte malet lyserøde og med prangende søjler - skyder op på de små jordlodder langs Mekongfloden side om side med de gamle, primitive og pittoreske hytter, der kendes fra fjernsynets rejsefilm.
Vietnameserne er driftige folk, og de er især blevet det under det sidste tiårs økonomiske reformer, hvor den private ejendomsret til jord er blevet genindført fuldt ud. Det ser ud til at være en af de få generelle lovmæssigheder i Verdenshistorien, at når det gælder produktivitet i landbruget, ja så kan intet system konkurrere med det lille, privatejede familiebrug.

Dagligliv på husbåd på Mekongfloden: Aftensmaden gøres klar.

Men ikke alt er liberaliseret og vesterniseret i Folkerepublikken Vietnam. Bureaukratiet er tungt, og bureaukraternes selvfølelse er på størrelse med grænsebetjentenes overdimensionerede kasketter, der genkalder erindringer fra fortidens møder med DDR-systemet. Vores pasbilleder granskes omhyggeligt og mistænksomt; her kommer man ikke langt med fine titler og akademiske grader; her er alle skyldige, indtil det modsatte er bevist. Og umærkeligt bliver vi alle i køen som små skoledrenge, der svedende og neglebidende hjemsøges af selvransagelse mht. kvaliteten af vores pas og visa: Er alt nu også som det skal være ? Har vi nu også fået skrevet det rigtige pasnummer på ankomstpapirerne ? Vi retter ryggen for om muligt at tilkæmpe os lidt mere autoritet og troværdighed. Til sidst får vi så nådigt lov at slippe igennem, men "big brother" ved skranken ser dog langt fra fornøjet ud. Det ligger i luften, at vi står over for "tiltalefrafald pga. af bevisets stilling". En formildende omstændighed er det måske også, at vi nu rejser ud af Vietnam, så kan de belastede bureaukrater da endelig få fred for os. Godt de ikke ved, at vi planlægger allerede om 11 dage at vende tilbage igen til Vietnam
Jeg begynder at forstå, hvorfor så mange af Den Internationale Højskoles udenlandske lærere og elever har det så svært med de danske myndigheder, der udsteder og kontrollerer visa og opholdstilladelser.

Velkommen
Og så møder vi de cambodianske myndigheder. Kasketterne er kun cirka halvt så store; smilende til gengæld brede. "Velkommen til Cambodia. Nå, du kommer fra Danmark. Det ligger i Skandinavien ikke ?" Spørgsmålene er mange, og betjentene virker reelt interesserede i at høre svarene. For de cirka 30 mennesker, der står i køen bag os, er det måske ikke så spændende at vente på, men til sidst kommer vi dog alle igennem og føler os velkomne.
Rejsebøgerne har forberedt os på denne velkomst. Cambodianernes venlighed, gæstfrihed og hjælpsomhed er legendarisk. Men med i erindringen har alle rejsende også scenerne fra filmen "Killing Fields", hvor de Røde Khemere i januar 1975 rykker ind i hovedstaden Phnom Penh, og iværksætter den uhørt brutale undertrykkelse, der først afsluttes i april 1979 med Vietnams invasion. I de fire år er mindst 1 million ud af en befolkning på 7 millioner død af sult og sygdom, og op mod 100.000 er blevet henrettet af regimet mistænkt for politisk sabotage og ulydighed. Flere hundrede tusinde er flygtet ud af landet primært til lejre i Thailand, og det skønnes, at da Cambodia i 1979 - år 0, som det kaldes i historiebøgerne - skal i gang med det kolossale oprydnings- og genopbygningsarbejde, er der tilbage i landet kun omkring 300 mennesker med en højere uddannelse.
Siden da er det gået op og ned i Cambodia: Det politiske liv har været domineret af skiftende koalitioner med den aldrende prins Sihanouk og den nuværende stærke mand og premierminister, Hun Sen, som gennemgående figurer. Årelang uro langs grænserne, hvor de røde khmere med direkte og indirekte støtte fra det internationale samfund fik lov at overleve, tappede landet for ressourcer, og derudover blev Cambodia så offer for utallige og kyniske manøvrer fra regionens stormagter, hvor alle mulige andre hensyn end den cambodianske befolknings velfærd og menneskerettigheder, har været udslagsgivende for de enkelte landes dispositioner. I dag er hele landet i det store og hele under centralregeringens kontrol, der er et formelt demokrati og flerpartisystem, men demokratiet er svagt funderet (i samme uge som vi ankom blev seks kvindelige oppositionspolitikere dræbt ved et mystisk overfald), og økonomien er i ruiner, hvad der direkte kan aflæses i det forhold, at US $ er gangbar mønt overalt på linje med landets egen valuta.
De økonomiske problemer kan også aflæses i det forhold, at de fleste statsansatte får ca. 20 $ om måneden i løn, og derfor er tvunget til at skaffe sig supplerende indtægter ad anden vej. Det kan ikke undre, at korruptionen er udbredt og åbenlys på alle niveauer. Mange rejser i Latinamerika, Afrika og Asien har efterhånden lært mig at leve med den slags. Alligevel kom det bag på mig, da jeg den første dag i Cambodia diskret blev trukket til side af en venligt smilende politimand, der kunne tilbyde mig en utraditionel souvenir: hans officielle politiskilt til salg for 5 $. Om tjenestepistolen også var til salg vovede jeg ikke at spørge om, men ifølge de lokale eksperter, vi har mødt, er der meget lidt, der ikke er til salg i Cambodia i dag. Et andet lille indicium for den almindelige lovløshed er de mange små forbudsskilte med røde cirkler, der møder os ved indgangen til hoteller, restauranter og museer. Inden i cirklen finder man dog ikke - som i Danmark - rygende cigaretter, men derimod pistoler.

Værdisammenbrud og menneskerettigheder
Dr. Lao Mong Hay hører til de bekymrede, men han er også en af de få, der - med betydelig personlig risiko - råber op og protesterer. Dr. Lao er leder af en af Cambodias mest respekterede frivillige organisationer, The Khmer Institute of Democracy. Han fik i 2000 af FN’s flygtningehøjkommisariat tildelt Nansen-medaljen (opkaldt efter den norske flygtningehjælps-pionér Fritjof Nansen), som værdsættelse af hans mangeårige indsats for cambodianske flygtninge i Thailand. I dag arbejder hans center (bl.a. med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp) for at udbygge de demokratiske institutioner i landet og for at øge forståelsen for demokratiske værdier og menneskerettigheder i lokalsamfundet. Umiddelbart ligner han slet ikke en barrikadekæmper. Han er en lille rund og smilende mand - ikke ulig en dansk højskoleforstander, og et besøg i Danmark for nogle år siden har også givet ham et overraskende godt kendskab til danske historie og Grundtvig.
- Selvfølgelig har Cambodia gennem de sidste 30 år gennemlevet frygtelige tragedier, men det må ikke få lov til at blive en hovedpude, en undskyldning for ikke at gøre noget nu for at forbedre vores samfund og de demokratiske institutioner i landet, siger Dr. Lao. Og her kan vi lære noget af Danmarks og jeres erfaringer det 19.årh. Da I truedes på eksistensen efter nederlaget til Tyskland, skabte I strategien om med reformer og økonomisk udvikling at genvinde indadtil, hvad der var tabt udadtil. Og Grundtvig gav danskerne en bevidsthed om fælles værdier og betydningen af nationalt sammenhold. I Cambodia i dag er det egentlige problem ikke at genopføre ødelagte bygninger, bygge nye veje etc. Problemet er, at samfundet mangler fælles værdier og internt sammenhold, og at der under det berømte smil gemmer sig for megen apati. Destruktionen af de traditionelle værdier og almindelig medmenneskelig solidaritet er den væsentligste og mest tragiske langsigtede effekt af Pol Pot styret. I stedet har vi fået et samfund præget af ekstrem individualisme og en helt ukontrolleret kapitalisme, hvor den enkelte får lov at forfølge egne mål uden hensyn til samfundets behov. At få opbygget et nyt fælles værdisystem og få skabt institutioner, der kan forsvare menneskerettigheder og ytringsfrihed er vores største udfordring nu.

Ekstremisme og stærke mænd
Dr. Lao hæfter sig også ved en tragisk tendens til ekstremisme i det politiske liv og en forkærlighed for "stærke mænd" i politik.
- Cambodia har i årevis været plaget af stofproblemer, prostitution og hastig spredning af AIDS. På den baggrund dekreterede statsministeren, Hun Sen, 20. november sidste år, at alle natklubber og diskoteker - og dem er der mange af - skulle lukkes inden 23. november kl. 18. Målet er selvfølgeligt sympatisk nok, siger Dr. Lao, men metoderne er jo helt i strid med moderne retsfølelse. Disse etablissementer er godkendt af myndighederne, de er underlagt regler for deres drift, og der er i forvejen redskaber til at give advarsler/lukke stederne, hvis reglerne ikke følges. Frem for at effektivisere kontrollen, blandt andet ved at gøre noget aktivt ved embedsmands-korruptionen, fjerner regeringen med et pennestrøg tusindvis af arbejdspladser og gør store investeringer, der er gennemført i tillid til myndighedernes løfter, værdiløse. Hvem tør i fremtiden gennemføre investeringer på basis af løfter fra myndighederne ? Og denne type beslutninger er desværre kun alt for karakteristisk for Cambodias nyere historie fra Prins Sihanouk’s faderlige enevælde i 50’erne og 60’erne, over Pol Pot diktaturet i 70’erne og frem til Hun Sen i dag. Ved første øjekast tager den slags dekreter sig ud som målrettethed og handlekraft, men reelt er det jo blot symptombehandlig og et dække over almindelig afmagt. 

Restaurant og natklub i provinsbyen Battambang.
Bemærk hvorledes ejeren efter forbuddet mod natklubber t har klistret "Night Club" over med gul tape, så der nu kun er "restaurant". Inden for sker der det samme som altid, men der er nu fuldt blus på neonrørene, dørene står åbne, og der er servering, så derfor er det ikke længere en "natklub".

Alt for længe har befolkningen blot smilet fjernt og bøjet nakken, hver gang der udgik ordrer fra oven. Det er en lang proces at bryde denne apati og følelse af afmagt. Derfor er det vigtigt, at organisationer som vores institut tager til orde offentligt, hver gang denne foragt for forhandling, dialog og kompromis kommer til udtryk. Men der er lang vej endnu erkender Dr. Lao. Det afskrækker ham dog tilsyneladende ikke. Da vi skilles hen imod midnat ser han stadig lige så energisk og dynamisk ud, som ved arbejdsdagens begyndelse.
Næste dag er Dr. Lao på forsiden af aviserne. I forbindelse med det forestående lokalvalg havde hans institut fået til opgave at lave en serie "neutrale" rundbordsdiskussioner med partirepræsentater. Efter at opgaven var løst, havde myndighederne krævet at få udsendelserne til gennemsyn inden de skulle sendes, og nu havde man så trukket sendetilladelsen tilbage med henvisning til, at de ikke gav et retvisende billede af regeringens indsats.
Der er lang vej endnu.

Dr. Lao Mong Hay, leder af The Khmer Institute of Democracy i Phom Penh sammen med Kristof Kristiansen.

8. februar

(Retur til hovedsiden)